Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση ερευνητή/επιστημονικού συνεργάτη στο ΚΔΕΟΔ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.