Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Λογιστή/Λογίστριας στον Δ.Σ.Θ.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: