ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET ΚΑΙ Η ΕΔΡΑ UNESCO ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.