Νέο Μεταπτυχιακό στο ΑΠΘ: “ΔΙΚΑΙΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”

Η Νομική Σχολή και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. σχεδίασαν και προσφέρουν από την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017 ένα νέο, καινοτόμο μεταπτυχιακό πάνω στο Δίκαιο και τη Μηχανική της Ενέργειας, που απευθύνεται σε Νομικούς και Μηχανικούς κατ’ αποκλειστικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο και στη διεύθυνση: http://www.law.auth.gr/el/node/4190