Προσφυγή του Δ.Σ.Θ. για το Δέλτα Αξιού

Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Προσφυγή του Δ.Σ.Θ. για το Δέλτα Αξιού
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με αίτηση ακύρωσης (αρ. εκθ. κατ. 8235/2009) προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της με αρ. 12966/2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και Μακεδονίας Θράκης που επιγράφεται «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης».
Με την ενέργεια αυτή, ο Δ.Σ.Θ. επιδιώκει τον εξαναγκασμό της πολιτείας σε ριζική και με όρους αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας επαναδιαπραγμάτευση του σχετικού πλαισίου. Άλλωστε, σε ημερίδα που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δ.Σ.Θ. στις 9 Ιουλίου 2009 με θέμα «Οι κίνδυνοι για τα οικοσυστήματα της ευρύτερης περιοχής του Δέλτα Αξιού από την εφαρμογή της πρόσφατης κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ. 12966/14-5-2009» πραγματοποιήθηκε διάλογος των εμπλεκόμενων φορέων και διατυπώθηκαν σοβαρές ενστάσεις και αντιρρήσεις για το επίπεδο προστασίας της περιοχής με την πιο πάνω Υπουργική Απόφαση, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη προκειμένου να κατατεθεί η προσφυγή.
Ο Δ.Σ.Θ. θεωρεί, ωστόσο, θετικό αυτό καθαυτό το γεγονός ότι εκδηλώθηκε –μετά από πολύχρονη καθυστέρηση- η οριστική βούληση από την πολιτείας για τη διευθέτηση της τύχης της ευρύτερης περιοχής με Υπουργική Απόφαση.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ