ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Παρακαλούμε δείτε συνημμένο πρόγραμμα για τα σεμινάρια με θέμα τη διαμεσολάβηση που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσες και όσους δικηγόρους έχουν κάνει ήδη εγγραφή στα σεμινάρια μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2009.

Συνημμένα αρχεία: