ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_LEGAL NEWSLETTER ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα του Δ.Σ.Θ. το δεύτερο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου Δικαστικών Αποφάσεων Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης (Legal Newsletter)

Για να το προσπελάσετε  από την ιστοσελίδα του Δ.Σ.Θ. επιλέξτε Εκδόσεις – Legal Newsletter ή πατήστε εδώ

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, λόγω του μεγάλου μεγέθους του αρχείου, ίσως υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση στο “κατέβασμα” του αρχείου.