Πρόγραμμα Διαχείρισης Συγκρούσεων στον Χώρο Εργασίας

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης
σε συνεργασία με τον βρετανικό φορέα ADR-ODR International 
και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων
 παρέχουν το Πρόγραμμα Διαχείρισης Συγκρούσεων στον Χώρο Εργασίας
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Παρασκευή 31 Μαρτίου και το Σάββατο 1η Απριλίου 2017.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Pamela Whitehead, Principal Head of Workplace Hub – με ταυτόχρονη διερμηνεία.

•Προσομοιώσεις υποθέσεων με συγκρούσεις στον χώρο εργασίας.
• Διεθνές πιστοποιητικό παρακολούθησης της ADR-ODR International.
 
ΚΟΣΤΟΣ 350,00€
ΑΙΤΗΣΕΙΣ: www.dsth.gr