Προνομοιακές τιμές για το παρκινγκ του Δικηγορικού Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
        

Καλούνται όσοι Ασκούμενοι και Δικηγόροι μέχρι 3 έτη δικηγορίας, επιθυμούν να κάνουν χρήση του πάρκινγκ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με προνομοιακές τιμές, να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι 30.4.2015, στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο ΔΣΘ).
Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

    Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                 Χρήστος Ηρ. Ράπτης