ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Συνημμένα η αφίσα και το πρόγραμμα.