Προκήρυξη

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ενδιαφέρεται για συνεργασία με τη μορφή της συμβάσεως έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου με
νομικό σε θέματα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα στους τομείς της εσωτερικής αγοράς, του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και
των δημοσίων συμβάσεων.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Θεσσαλονίκη

  • Οι υποψήφιοι πρέπει:
  • να έχουν πτυχίο Τμήματος Νομικής
  • να έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα
  • να γνωρίζουν πολύ καλά μία ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή
    γερμανικά) και επαρκώς μία δεύτερη
  • να έχουν καλή γνώση Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αίτηση με σχετικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΔΕΟΔ: [email protected] μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2010.