Κυλικείο και Parking Δικαστικού Μεγάρου

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, 54626, Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε στους συναδέλφους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), στο οποίο προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, κ. Γεώργιος Δημήτραινας και μετέχει ως τακτικό μέλος ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, κ. Μανόλης Λαμτζίδης, στη συνεδρίασή του με αριθμό 1060 στις 17.2.2010, ΑΠΟΡΡΙΨΕ ΟΜΟΦΩΝΑ το αίτημα που υπόβαλε το
Εφετείο Θεσσαλονίκης- και όχι η Επιτροπή Διοίκησης και Διαχείρισης του Δικαστικού Μεγάρου, η οποία ήταν και η μόνη αρμόδια- με τo αριθμ. 1234/9-4-2008 έγγραφό του, με το οποίο ζητούσε την απόδοση στην ανωτέρω υπηρεσία
(σημείωση: στο Εφετείο) της ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ λόγω «αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών»:

α) Του καφεζαχαροπλαστείου του ισογείου («κυλικείου») του Δικαστικού Μεγάρου

β) Του περιβάλλοντα χώρου του Δικαστικού Μεγάρου («πάρκινγκ»), ο οποίος απο παλιά ήταν εκμισθωμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για τη στάθμευση των αυτοκινήτων των δικηγόρων.

Μετά την απορριπτική απόφαση, ΑΦΕΝΟΣ ο χώρος του ισογείου, ύστερα απο πολλά χρόνια, αφού προηγηθεί η απο το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού σε ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, θα
επαναλειτουργήσει ως ΚΥΛΙΚΕΙΟ , ΑΦΕΤΕΡΟΥ θα παραμείνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ ο χώρος του «πάρκινγκ» στην αποκλειστική χρήση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτησή τους.

Επίσης στην ίδια συνεδρίαση το ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ αποφάσισε την έγκριση πίστωσης 133.449,00? για την προμήθεια εξοπλισμού (ανοσοχημικού αναλυτή, αεριοχρωματογράφου με φασματογράφο μάζας και αεριοχρωματογράφου υπερκείμενης φάσης) για τις ανάγκες του Τοξικολογικού Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το 902/09/8-5-2009 έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, “Λόγω έλλειψης αντιστοίχου εργαστηρίου τα δείγματα περιστατικών αρμοδιότητας της υπηρεσίας, μεταφέρονται στο Εργαστήριο
Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μεταφορά των δειγμάτων πραγματοποιούνται μια φορά το μήνα αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω του γεγονότος της διαπίστευσης του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα δείγματα πρέπει να μεταφέρονται μια φορά το δεκαήμερο.Το καθεστώς αυτό, προκαλεί επιπλέον προβλήματα στην υπηρεσία (συσκευασία, διοικητική μέριμνα για τη χορήγηση του οχήματος μεταφοράς, οδοιπορικά υπαλλήλων, κλπ) και κυρίως ιδιαίτερη ανησυχία, διότι μεταφέρονται
οδικώς βιολογικά δείγματα, με όποια επικινδυνότητα αυτό συνεπάγεται.
Σημειωτέον, ότι οι ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς δεν αναλαμβάνουν τη μεταφορά παρόμοιων δειγμάτων”.

Στο ίδιο έγγραφό της η υπηρεσία επισημαίνει ότι “θεωρεί αναγκαία τη λειτουργία τοξικολογικού εργαστηρίου στη Θεσσαλονίκη, η οποία βεβαίως μπορεί να καλύπτει και τις ανάγκες των όμορων Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών (Κομοτηνής, Λάρισας, Κοζάνης). Το εργαστήριο αυτό υπολογίζεται ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει κατά προσέγγιση 500 δείγματα περιστατικών, κατά μέσο όρο, ετησίως, των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της Βορείου Ελλάδος”.