ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΑΠ

Σας αποστέλλουμε τη με Αριθμ.πρωτ.:13648/4.11.2021 προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για πρόσληψη ενός(1) Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων-ΟΔΑΠ