ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Σας αποστέλλουμε τη με Αριθ.Πρωτ.:732/12.1.2022 προκήρυξη του Δήμου Αλεξάνδρειας για πρόσληψη ενός(1) Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής