Προκήρυξη πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Ωραιοκάστρου

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο