Διημερίδα Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Δ.Π.Θ.

Συνημμένα η πρόσκληση και το πρόγραμμα της διημερίδας.