Προκήρυξη Νομικών για Δημόσιες Συμβάσεις 2018, Προκήρυξη Νομικών για Κρατικές Ενισχύσεις 2018

Στα συνημμένα θα βρείτε τις προκηρύξεις Nομικών για Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις του ΚΔΕΟΔ