ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προκήρυξη Νομικών για Δημόσιες Συμβάσεις 2018, Προκήρυξη Νομικών για Κρατικές Ενισχύσεις 2018

Σας αποστέλλουμε εκ νέου τις προκηρύξεις Νομικών για Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις του ΚΔΕΟΔ, καθώς το ΚΔΕΟΔ μας απέστειλε νέες, διορθωμένες ως προς το ποσό της σύμβασης προκηρύξεις.