ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις πλήρους απασχόλησης με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Χανίων (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) και Πρόσκληση υποβολής αιτήσεως υποψηφίων

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: