Προκήρυξη γενικών βουλευτικών εκλογών και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: