Διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: