Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2018

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο έγγραφο

Συνημμένα αρχεία: