Ενημέρωση των επιτυχόντων στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων για την εύρεση του Κ.Α.Δ.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: