Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας – Υποβολή αιτήσεων από 10.8.2021 έως 15.9.2021

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, με την απόφαση 5/23.7.2021 (ΦΕΚ Β’ 3451/29.7.2021) προκήρυξε τις πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2021 για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας, που θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, στις 6 μ.μ.
Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ν. 4738/2020 και την υπ’ αρ. 91756/23.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών αρχίζει την 10.8.2021 και λήγει την 15.9.2021, στις 7 μ.μ., γίνεται δε σε ιστότοπο που θα ανακοινωθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (δηλαδή η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στο keyd.gov.gr/νέα).

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Β’ 3451/29.7.2021.

Συνημμένα αρχεία: