ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOΙKTOΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αρ. 3/2022 “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023”

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: