ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Συνημμένα η αφίσα και το πρόγραμμα.