ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟY ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Θέμα: Εργατικό Δίκαιο, Κοινωνική Ασφάλιση και οικονομική κρίση

Ημερομηνία: 14 και 15 Μαϊου 2015 

Διοργανωτές: Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης – Eθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Νομική Σχολή Κολωνίας

VENUE: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Συνημμένα η αφίσα και το πρόγραμμα του συνεδρίου.