Πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων α’ εξεταστικής περιόδου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

-Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

Porto Palace Hotel, αίθουσα Grand Pietra

ώρες 16:00-18:00 ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

-Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Μεγάλο Αμφιθέατρο

ώρες 10:00-12:00 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ώρες 15:00-17:00 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

-Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Μεγάλο Αμφιθέατρο

ώρες 10:00-12:00 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ώρες 15:00-17:00 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ.