ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ & ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Συνημμένα η αφίσα και το πρόγραμμα του συνεδρίου.