Πράξη προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων 28_09.05.2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο