Νέος κατάλογος ΚΥΑ για την ΠΕ Θεσσαλονίκης

Σας αποστέλλουμε κατάλογο των ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί από 23.10.2020 και μέχρι σήμερα με αύξοντα αριθμό, αναφορά στο διάστημα που αφορούν και συνοδευτικό κατάλογο με αναφορά στις αναστολές των προθεσμιών και ενεργειών που προβλέπουν καθώς και στις εξαιρέσεις αυτών, που επιμελήθηκε η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη, μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ. Το έγγραφο αναρτάται σε κείμενο pdf, ώστε πατώντας συγχρόνως τα πλήκτρα  Ctrl+F ανοίγει πεδίο αναζήτησης και βάζοντας ο χρήστης τη λήξη που αναζητά εμφανίζονται αυτόματα στο κείμενο χρωματισμένες όλες οι σχετικές αναφορές. Ο ως άνω κατάλογος αποσκοπεί στη διευκόλυνση των συναδέλφων και μόνο και  δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τις ίδιες τις ΚΥΑ στις οποίες καλείστε να ανατρέχετε ανά περίπτωση για κάθε θέμα.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΤΩΝ_ΚΥΑ_ΜΕ_ΑΝΑΦΟΡΑ_ΣΤΗΝ_ΑΝΑΣΤΟΛΗ_ΤΩΝ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

 

1_ΦΕΚ_Β_4709-23.10.2020

2_ΦΕΚ_Β_4757-28.10.2020_ΠΡΟΣΘΗΚΗ_Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ΚΑΙ_ΣΕΡΡΩΝ_ΣΤΟ_4_ΕΠΙΠΕΔΟ

3_ΦΕΚ_Β_4777-29.10.2020_ΠΡΟΣΘΗΚΗ_Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ΡΟΔΟΠΗΣ_ΛΑΡΙΣΑΣ_ΣΤΟ_4_ΕΠΙΠΕΔΟ