Πράξη προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων 23_12.04.2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο