ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Στα πλαίσια εφαρμογής της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ 30340/15-5-2020(ΦΕΚ Β΄1857/15-5-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.05.2020 έως και 31.5.2020”,  σας αποστέλλουμε την ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ και παρακαλούμε να την αναρτήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου σας, προς ενημέρωση των μελών σας. Σας ενημερώνουμε ο,τι τα μέλη σας μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας στo τηλέφωνο 2391052867 , στο fax 2391052904 και στο e- mail : [email protected]. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων.