Οι ποινικές υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί να δικαστούν από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης στις 18-5-2020, θα αποσυρθούν

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Θέμα: ΜΟΕ 18/5/2020
 

Προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Σχετ.: Η με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1857/2020 Β΄)

Σας ενημερώνουμε ότι οι ποινικές υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί να
δικαστούν από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης της δικασίμου της
18-5-2020, θα αποσυρθούν από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Εφετείου Θεσσαλονίκης
Καλλιρόη Χειμαριού
Πρόεδρος Εφετών