Πράξη 10/1-6-2021 της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.