ΔΩΡΕΑΝ WEBINAR “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ και ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ 8 ΒΗΜΑΤΑ”

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.