Πράξεις 60 και 61/2020 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου – Έγγραφο του Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής

Συνημμένα θα βρείτε τις με αρ. 60/2020 και 61/2020 Πράξεις του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σχετικά με τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου, τη χορήγηση πιστοποιητικών και τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών διαταγών.

Ακόμη θα βρείτε ενημερωτικό έγγραφο του Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής