Πρακτικός οδηγός για θέματα Φ.Π.Α. δικηγόρων

Πρακτικός οδηγός για θέματα Φ.Π.Α. δικηγόρων.
Μια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Συνημμένα αρχεία: