Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των δικηγόρων

Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των δικηγόρων παρέχονται με την ΠΟΛ.1208/29.12.2020 εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα “Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010. Ακολουθεί το πλήρες κέιμενο της εγκυκλίου.