ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.