Πραγματογνωμοσύνες ανάλυσης DNA για την εξακρίβωση των βιολογικών δεσμών σε ειδικές προνομιακές τιμές.

Τα Εργαστήρια Δικανικής Γενετικής της DNAlogy προσφέρουνστα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης προνομιακές τιμές για την διενέργεια αναλύσεων και ταυτοποιήσεων DNA (τεστ πατρότητας/μητρότητας και DNA τεστ συγγένειας) στα πλαίσια αστικών υποθέσεων Οικογενειακού/Κληρονομικού Δικαίου με νομική ισχύ.

Τα μέλη του συλλόγου που χειρίζονται υποθέσεις όπου απαιτείται πραγματογνωμοσύνη ανάλυσης DNA, θα μπορούν εξ αρχής να πραγματοποιούν τις αναλύσεις στα εργαστήριά της DNAlogy με μειωμένο κόστος, παραλαμβάνοντας επίσημη έκθεση πραγματογνωμοσύνη για δικαστική χρήση, κερδίζοντας έτσι πολύτιμο χρόνο στην εκδίκαση της υπόθεσης(αποφεύγοντας τη χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία διορισμού Πραγματογνώμονα από το Πρωτοδικείο).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την οικονομική προσφορά στο επισυναπτόμενο αρχείο ενώ για περισσότερες  πληροφορίες επισκεφτείτε το site:  www.dnalogy.eu