ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στις συνεδριάσεις της 2ης και 16ης Ιουλίου 2020 έλαβε μεταξύ άλλων τις εξής αποφάσεις:

  1. Την υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή Διαχείρισης του Μεγάρου για παραχώρηση προς χρήση των μελών του ΔΣΘ του χώρου του πρώην καφεζαχαροπλαστείου στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου.
  2. Την επεξεργασία αιτήματος για νομοθετική ρύθμιση με σκοπό τη λειτουργία ιατρείου στο Δικαστικό Μέγαρο.
  3. Τη συμμετοχή του ΔΣΘ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έτους 2020, με αντικείμενο τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων κατά την άσκηση της δικηγορίας και την ηλεκτρονική δικαιοσύνη εν γένει.
  4. Τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΔΣΘ και Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας.
  5. Τη διαμόρφωση του χώρου της νέας βιβλιοθήκης του ΔΣΘ στα γραφεία του πρώην ΤΠΔΘ και τη λήψη σχετικών προσφορών από αρχιτέκτονες – πολιτικούς μηχανικούς – μελετητικά γραφεία.
  6. Την έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΔΣΘ και Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας.
  7. Την άσκηση αρμοδιότητας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης επί του προϋπολογισμού έτους 2020 και απολογισμού έτους 2019.
  8. Την υποβολή αιτήματος προς την Ολομέλεια για περαιτέρω επεξεργασία με συνημμένες, ενδεικτικά, παρατηρήσεις στο σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δικηγόρους, δικηγορικές εταιρίες και δικηγορικούς συλλόγους.
  9. Την αποδοχή της εισήγησης της Επιτροπής του ΔΣΘ για την επιλογή υποψηφίων για δύο θέσεις υπαλλήλων του parking του ΔΣΘ.