Πορίσματα συνεδριακής ημερίδας Ολομέλειας (Τρίπολη 26.6.2021)

Διενεργήθηκε με απόλυτη επιτυχία η συνεδριακή ημερίδα, που διοργάνωσε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 26.6.2021, στην Τρίπολη, με παράλληλη διαδικτυακή μετάδοση για τους λοιπούς συνέδρους, με θέμα: «Ελληνική Δικαιοσύνη 2021. Ωρα για ρηξικέλευθες τομές και αποτελεσματικές λύσεις».

Στην συνεδριακή ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, , ενώ παρευρέθησαν ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Κώτσηρας και ο Γενικός Γραμματέας του ιδίου Υπουργείου Πάνος Αλεξανδρής.

Οι Σύνεδροι, Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων, ενέκριναν τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις, που παρουσιάσθηκαν

Οι Σύνεδροι, στα πλαίσια της ανάγκης για την ορθή και ακώλυτη λειτουργία της Δικαιοσύνης, αποφάσισαν και τα εξής:

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Εξέφρασαν την πλήρη διαφωνία τους με το προωθούμενο σχέδιο για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ιδίως το περιεχόμενο των άρθρων 237, 938 και τις διατάξεις για την πιλοτική δίκη και το δικαστικό ένσημο. Η Ολομέλεια διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τις οποίες επεξεργάστηκε Επιτροπή υπό τον καθηγητή Κωνσταντίνο Καλαβρό και έχουν ήδη αποσταλεί στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για να ενσωματωθούν στα οικεία πρακτικά.

2. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Να αποσταλεί επιστολή στον Άρειο Πάγο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία να ζητείται να τεθούν υπόψη της Ολομέλειας ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία, ανά δικαστήριο, σε όλη τη χώρα, που αφορούν στον χρόνο καθυστέρησης έκδοσης αποφάσεων. Η απονομή της Δικαιοσύνης οφείλει να είναι και ορθή και ταχεία, ο ελληνικός λαός στο όνομα του οποίου απονέμεται η Δικαιοσύνη οφείλει να γνωρίζει την πραγματικότητα και τυχόν παθογένειες του συστήματος και σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης υπέρβασης των χρονικών ορίων έκδοσης των αποφάσεων να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.

3. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους για το προωθούμενο σχέδιο νόμου σχετικά με τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Να προωθηθεί τροπολογία για την τροποποίηση του άρθρου 54 του Κώδικα Δικηγόρων, για την ευθύνη εταίρων δικηγορικών εταιρειών, σύμφωνα με το περιεχόμενο της σχετικής παρέμβασης.

5. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ / /ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ

Στα πλαίσια της άρσης των εμποδίων για την άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών, ζητήθηκε για μία ακόμη φορά, η κατάργηση του ΦΠΑ, άλλως, η μείωσή του στο χαμηλότερο συντελεστή, στις δικαστηριακές υπηρεσίες.

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Να προωθηθεί διάταξη νόμου για την προκαταβολή του 50% των αποζημιώσεων παροχής νομικής βοήθειας στους δικαιούχους, άνευ ελέγχου και του υπολοίπου ποσού, με την εκκαθάριση. Το άνω ποσό να είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεπίδεκτο συμψηφισμού κλπ, κατά το πρότυπο του ν. 4798/2021. Πρόκειται για πάγιο αίτημα του δικηγορικού σώματος και αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου κοινωνικά θεσμού. Σε περίπτωση, που η Πολιτεία δεν θα ανταποκριθεί, οι δικηγόροι θα προβούν εκ νέου σε αποχή από υποθέσεις νομικής βοήθειας.

7. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝ / ΕΣΠΑ

Η υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης ασκούμενων δικηγόρων σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία αποτελεί προτεραιότητα για τον δικηγορικό κλάδο. Αφορά πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (πρόγραμμα ΠΑΝ). Ζητήθηκε επισταμένα η άμεση έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης και τον Πρόεδρο Ιωάννη Αγγελάκο και τον Δήμο Τρίπολης και τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Τσιούμη για την συνεργασία τους και τη συνδρομή τους στην διοργάνωση της συνεδριακής ημερίδας αυτής.