Απόφαση για τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και του ΚΓ Θεσσαλονίκης από 28/6/2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.