ΠΟΛ. 1026/26.1.2012 η οποία διευκρινίζει την παρ.7 του Άρθρου 20 του Ν.3943/2011

Στο συνημμένο θα βρείτε την ΠΟΛ. 1026/26.1.2012 η οποία διευκρινίζει την παρ.7 του Άρθρου 20 του Ν.3943/2011.
Ο Δ.Σ.Θ. θα αποστείλει επίσης διευκρινιστικές οδηγίες και θα οργανώσει εκδήλωση για ενημέρωση των συναδέλφων.

Συνημμένα αρχεία: