Επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις υπαλλήλων εξωτερικής φρουράς Δ.Φ. Θεσσαλονίκης και Α.Φ. Κασσάνδρας

Επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις υπαλλήλων εξωτερικής φρουράς Δ.Φ. Θεσσαλονίκης και Α.Φ. Κασσάνδρας
από 06/02 έως 10/02/2012.
Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: