ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: