ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ 12.1.2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 14.1.2016

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12.1.2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14.1.2016

 

1)   Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης

2)   Παραγραφές – προθεσμίες

3)   Αναστολές πλειστηριασμών

4)   Αιτήσεις προσωρινών διαταγών

5)   Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.

 

Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

 

Αναβολές

Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

 

Διευκρίνιση επί του πλαισίου χορήγησης αδειών:

Οι υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών (ν.4336/2015) είναι εκτός πλαισίου χορήγησης αδειών συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων προσωρινών διαταγών