3ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Ηράκλειο Κρήτης 22 και 23 Απριλίου 2016. Πρόσκληση Υποβολής Ανακοινώσεων-Μελετών

3ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Ηράκλειο Κρήτης 22 και 23 Απριλίου 2016

 

Πρόσκληση Υποβολής Ανακοινώσεων-Μελετών

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) διοργανώνει το τρίτο ετήσιο επιστημονικό Συνέδριό της με πρόσκληση υποβολής papers στο Ηράκλειο Κρήτης με τίτλο:

 

«ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

 

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

 

–         Φορολογικό Δίκαιο

–         Κοινωνικό Δίκαιο

–         Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

–         Δίκαιο Περιβάλλοντος

–         Δίκαιο Ενέργειας

–         Δίκαιο Αλλοδαπών

–         Συνταγματικό Δίκαιο

–         Συνταγματική, ευρωπαϊκή και διεθνής προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

–         Συνταγματική Αναθεώρηση

–         Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο

–         Διοικητική Δικονομία

–         Όψεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης

–         Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο

–         Kυπριακό Δημόσιο Δίκαιο

–         Φιλοσοφία και μεθοδολογία του Δημοσίου Δικαίου

–         Δικαιοπολιτική

–         Δημόσιο Δίκαιο και Οικονομία

 

Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων Ανακοινώσεων-Μελετών:

Προσκαλούνται τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) που επιθυμούν,  να αποστείλουν ηλεκτρονικά τον τίτλο και μια περίληψη της πρότασης ανακοίνωσής τους (έως 700 λέξεις) μέχρι την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dimosiodikaio.gr. Η περίληψη παρακαλούμε να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία: τίτλο του άρθρου, όνομα και ιδιότητα συγγραφέα, λέξεις-κλειδιά (μέχρι πέντε), τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η επιλογή των ανακοινώσεων και των μελετών και η γνωστοποίησή της στους ενδιαφερομένους θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 16η Μαρτίου 2015. Παράλληλα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (www.dimosiodikaio.gr) οδηγίες για την παρουσίαση της ανακοίνωσης. Επίσης παρακαλούμε τους εισηγητές των οποίων οι συμβολές θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση στο Συνέδριο να αποστείλουν το τελικό άρθρο ηλεκτρονικά μέχρι την 12η Απριλίου 2016. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Απριλίου 2016 σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου Κρήτης.

                                                   

 

Εκ μέρους του ΔΣ

                                 Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

 

                                                            Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος