ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ιανουάριος 2009-Ιούνιος 2010

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια έντονης ενεργοποίησης στην ανάδειξη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό,   πέραν της λειτουργίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Συλλόγου, συστάθηκε, με πρωτοβουλία του προέδρου Μ. Λαμτζίδη,   το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και ξεκινά η συστηματική ενημέρωση των Δικηγόρων, μέσα από το παρόν περιοδικό, με την κωδικοποιημένη παρουσίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κατεβάστε το αρχείο